Brev från Servian

måndag 12 januari 2015

vardag igen...


Efter chocken i Paris har vi nu behov av att hitta tillbaka till vardagen även om funderingarna fortsätter. Skönt att få njuta av en kaffe i solen i all enkelhet.Centralt är diskussionerna igång om de många konkreta åtgärder man vill vidta mot rasism och mot terrorism.

Samtal pågår med utbildningsdepartementet för att lärarna ska få bättre hjälp att ta upp svåra ämnen som rasism och terrorism i skolorna. Viktigt att stämma i bäcken! 

Det är intressant att president Hollande så samstämmigt ges erkännande för sitt agerande under krisen, till och med Sarkozy erkänner att Hollande gjort vad han skulle. Hollande var på plats på Charlie-redaktionen efter en halvtimme och har sedan dess tagit sitt ansvar, både statsmannamässigt med alla utländska besök och personligt i kontakt med offrens familjer.Här hemma pågår arbetet som vanligt, förberedelser för kommande huskunder och pågående renovering. Nya golv är på gång, planering pågår... 


Välkommen vardag! 
Om än med nya perspektiv, och ännu större respekt för det franska folkets sätt att värna sin demokrati.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej du som läser mina "brev"Roligt om du också skriver en rad!